WalkAide je kompenzačně-rehabilitační pomůcka, která napomáhá zvedat špičku nohy, což z ní dělá velkého pomocníka při chůzi. Tato pomůcka je především určena pro klienty s postižením centrálního nervového systému, konkrétně pro tyto diagnózy:

  • Roztroušená skleróza
  • Cévní mozková příhoda
  • Úrazy mozku
  • Úrazy míchy
  • Dětská mozková obrna

Pomůcka funguje na principu elektrické stimulace. Dochází k podráždění podkolenního nervu, který zajistí stah příslušných svalů v oblasti holeně a lýtka, a tím dojde k aktivnímu zvednutí špičky. Díky správně řízené stimulaci dojde k aktivnímu zvednutí špičky vždy v optimální části kroku.

Mezi hlavní výhody WalkAide patří zajištění stability v pohybu i při stání, snížení namáhavosti chůze, zvýšení rychlosti chůze, rozvolňování mírné až střední spasticity, navození nového stereotypu chůze, a nakonec přispívá k samoobslužnosti a socializaci.

S touto pomůckou se můžete setkat na terapii i v našem zařízení. 

Kategorie: Aktuality