Bobath koncept je terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě.
Terapie je určena pro všechny pacienty s poruchou CNS (Centrální Nervová Soustava) bez ohledu na věk a závažnost postižení.
Vyšetření a terapie jsou v neustálém propojení k dosažení ideálních výsledků konkrétního pacienta. Tento přístup tak hledá v každé terapii optimální posturální a pohybové strategie pro možné odstranění motorických limitací v aktivitě denního života jednotlivého pacienta.
Bobath koncept pomáhá malým i velkým pacientům s omezenou schopností účastnit se každodenního života – zaměřuje se velmi individuálně, cílem je vždy funkční aktivita.
Bobath koncept zdůrazňuje funkční projev pacienta a význam jeho aktivního podílení se na běžných denních aktivitách a sebeobsluze.
Velmi důležitou součástí Bobath konceptu jsou potřeby a očekávání pacienta.
Základ konceptu byl postaven v 40. letech 20.st. Principy pro dnešní praxi vychází ze současných znalostí motorické kontroly, motorického učení, neurální plasticity a biomechaniky.
Bobath koncept v soulasu s Mezinárodní klasifikací funkce, disability a zdraví (ICF) zdůrazňuje celistvost fungování jedince ve všech sférách života. Základem je proto provedení kvalitní analýzy aktivit pacienta s cílem zjistit jejich hlavní limitace stejně jako základní problémy dysfunkce pohybu.