Dětský příměstský ergoterapeutický tábor

V prvním srpnovém týdnu (05.08. – 09.08.) budeme pořádat dětský ergoterapeutický příměstský tábor! Děti budou mít možnost se po celý týden všestranně rozvíjet pomocí nejrůznějších ergoterapeutických aktivit a metod zaměřených na jemnou motoriku, grafomotoriku, senzomotoriku, koordinaci, rovnováhu a exekutivní funkce. V případě zájmu nás kontaktujte: tel.: +420 777 717 282 e-mail: info@ergoterapieplzen.cz

Náročné chování jako způsob komunikace u lidí s intelektovým postižením a/nebo autismem

Přednáška pro veřejnost světového odborníka na podporu lidí s mentálním postižením, Tonyho Osgooda, kterému v Česku vyšla kniha Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením. Tony vás poutavě zasvětí do problematiky náročného chování a ukáže vám cesty, jak mu porozumět a řešit. Přednáška se koná zdarma.

Ceník platný od 01.01.2024

Vážení a milí naši příznivci, moc Vám děkujeme za Vaši přízeň, opravdu si ji vážíme. Avšak s ohledem na míru inflace, jsme Vám nuceny oznámit, že od 01.01.2024 dojde k navýšení cen u našich služeb. Míra inflace 2022 nebyla promítnuta v tomto roce a naše ceny pro rok 2024 stále zůstávají nižší než průměrná inflace 2022 a 2023. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou!

Dětský ergoterapeutický příměstský tábor

I tento rok pro Vás chystáme ergoterapeutický příměstský tábor pro děti! Tentokrát v termínu od 14. do 18. srpna v prostorech Školky Na dvorku v Koterově. Děti budou mít možnost se po celý týden rozvíjet pomocí ergoterapeutických aktivit a metod, které jsou zaměřené na jemnou motoriku, grafomotoriku, senzomotoriku, koordinaci, rovnováhu a exekutivní funkce. V případě zájmu nás kontaktujte: tel.: +420 777 717 282 e-mail: info@ergoterapieplzen.cz

Primitivní reflexy

Primitivní reflexy jsou takové reflexy, které se objevují v rané fází života – po narození, kdy je centrální nervová soustava (dále jen CNS) organizovaná na kmenové úrovni řízení. Každý reflex, který se řadí právě mezi tyto reflexy má časově omezenou dobu – vybavitelnost, do které by se měl objevovat, poté samovolně a postupně mizí. Pokud ale reflex přetrvává i mimo vymezené období, jedná se o patologii. Přetrvávání reflexu je způsobeno nezralostí nebo ztrátou inhibice vyšších Číst více…

Autismus

Autismus je atypický způsob vnímání, nahlížení a prožívání světa. Je to odlišný vývoj a fungování mozku a centrální nervové soustavy – vývoj neprobíhá dle pomyslné normy. Spousta lidí nepovažuje autismus za nemoc, ale pouze za odlišné myšlení, vnímání a prožívání mající svá specifika, která ale mohou způsobit obtíže v každodenním životě.  Autističtí jedinci si díky komplikovanějším procesům mozku potřebují najít k věcem vlastní cestu. Svět je pro ně velkým místem, kde se musí vypořádat s Číst více…

Škola chůze

Chůze je jeden z nejpřirozenějších pohybů, které lidské tělo může vykonávat. Je to naším základním lokomočním prostředkem, využíváme ji každý den, abychom se dostali z místa na místo. Jde o pohyb, kdy dochází k rytmickému střídání dolních končetin se souhyby celého těla. Pro někoho se ale může stát velmi bolestivou nebo se ji bude muset naučit znovu díky nějakému úrazu nebo příhodě. Každý z nás má svojí charakteristickou chůzi, každý máme tedy jiný rytmus chůze, Číst více…

Senzorická integrace

Senzorická integrace dle Anny Jean Ayres je metoda zaměřující se na přijímání a následné zpracování informací, které přicházejí z našich smyslů. Tato metoda má své kořeny již v 70. letech minulého století a dle výzkumů je také považována za velice efektivní. Metoda se řídí touto filozofií: „Dítě si musí zorganizovat vlastní mozek; terapeut může pouze poskytnout prostředí vedoucí k vyvolání touhy růst.” (Ayres, 1972) Jedná se o mozkovou přestavbu do takové podoby, aby dokázal zpracovat Číst více…