Ergoterapie – návrat do života. Ergoterapeut maximálně podporuje možnou účast jedince v běžném životě a současně plně respektuje jeho individualitu, osobnost a možnosti. Terapeutickým nástrojem ergoterapeuta je cílená aktivní činnost, která přibližuje jedince právě k běžnému životu. Ergoterapie je vhodnou terapií pro jedince s funkčním omezením (motorickým, senzorickým, kognitivním). Na začátku ergoterapeutické intervence je vždy vstupní vyšetření na základě kterého je stanoven cíl. Cíl ergoterapie si určuje jedinec (u některých dětských klientů rodič, u některých klientů seniorského věku jejich děti) v koordinaci ergoterapeuta.