MgA. Bc. Terezie Macková

Vzdělání

2012 – 2017 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Fakulta zdravotnických studií (FZS), Katedra fyzioterapie a ergoterapie (KFE), studijní obor: ERGOTERAPIE, bakalářský studijní program

1997 – 2002 Akademie múzických umění v Praze (AMU), Hudební a taneční fakulta (HAMU), Katedra tance, studijní obor: Pedagogika tance, magisterský studijní obor

1994 – 1997 Taneční konzervatoř hl.m. Prahy – střední škola, obor: moderní tanec – nedokončené studium

1990 – 1994 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň


Pracovní zkušenosti pozice ergoterapeuta

2020 ERGOTERAPIE PLZEŇ s.r.o. – založení poskytovatele zdravotních služeb – první ambulantní ergoterapie pro dospělé a děti v Plzeňském kraji

2018 – 2019 Rehabilitační nemocnice Beroun – oddělení Ergoterapie

2017 – 2018 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
klinika rehabilitačního lékařství – pracoviště ergoterapie pod vedením Prof. MUDr. Marcely Grünerové Lippertové
neurologická klinika – pracoviště JIP a rehabilitace pod vedením Prof. MUDr. Ivany Štětkářové, CSs., MHA


Odborné kurzy

Advanced Bobath koncept – certifikovaný kurz

založen na analýze funkčního pohybu, integrovaného v každodenních aktivitách.

Instruktor: Ana Isabel Almeida, PT, MSc.

Kurz CLASI-CASI (senzorická integrace dle Jean Ayres) 2021 – doposud

Práce v hliněném poli 2020 – doposud

Specializační vzdělávání Ergoterapie pro dospělé – ATESTACE vzdělávací program ministerstva zdravotnictví

Basic Bobath koncept – certifikovaný kurz
rehabilitační vzdělávací program, vyšetření a terapie osob s poruchou centrálního nervového systému
Instruktor: Bc. Hana Kafková, členka mezinárodní asociace instruktorů Bobath konceptu IBITA

Funkční ruka – odborný kurz
rehabilitační kurz zaměřený na funkci horní končetiny v souvislosti spirální dynamiky
Instruktor: Bc. Štěpán Haškovec

Dlahování ruky – odborný kurz
rehabilitační kurz zaměřený na výrobu dlah pro horní končetinu z termoplastických materiálů
Instruktor: Mgr. Milada Kukačková, Ivana Krejčí

Psychomotorická terapie – odborný kurz
přístup zaměřený na psychosomatickou rehabilitaci
Instruktor: Prof. Michel Probst

Jóga – odborný kurz
školení cvičitelů III.třídy – jednoletý kurz
Instruktor: Ing. Václav Hošek, Marie Hošková