NOVĚ PLATNÉ OD 1.1.2024

VSTUPNÍ ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ

60 MINUT 1 350 Kč

INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE – 50 MINUT

INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE 1x1 000 Kč
INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE 5 x 950 Kč4 750 Kč
INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE 10 x 900 Kč9 000 Kč
INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE 15 x 850 Kč12 750 Kč

SKUPINOVÁ ERGOTERAPIE – 50 MINUT

SKUPINOVÁ TERAPIE 2 KLIENTI500 Kč

VYPRACOVÁNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVY

KRÁTKÁ ZPRÁVA – FUNKČNÍ HODNOCENÍ
ZPRACOVANÉ NA A5
500Kč
PODROBNÁ ZPRÁVA – FUNKČNÍ HODNOCENÍ ZPRACOVANÉ NA A4850Kč

Důležité upozornění!!!

V případě, že klient nezruší či nepřeobjedná domluvený termín nejpozději 24 hodin předem, považuje se termín za zaplacený a uskutečněný.

V případě ukončení již zaplacených ergoterapií ze strany klienta z jiných než závažných (zdravotních) důvodů nebude zbylá částka vrácena.