Metoda PANat využívá jako léčebný prostředek nafukovací dlahy URIAS.
Zkratka PANat pochází z anglického – Pro-Active approach to Neurorehabilitation integrating Urias Johnstone air splints and other therapy tools
Metoda PANat se využívá v ergoterapii v rámci senzomotorického tréninku pro výcvik dovedností.
Nafukovací dlahy jsou používány pro aktivní pohyb bez patologických souhybů.
Pro nácvik aktivní činnosti s redukcí patologických souhybů se kombinují různé typy dlah. Končetiny fixované v dlahách si udrží nastavenou polohu, dochází tedy k důraznějšímu motorickému učení a vštěpování optimálního pohybu do paměti pacienta.
Dosahováním větších rozsahů pohybu prostřednictvím aktivního tréninku s dlahami Urias, znamená pro pacienta získávání nových vjemů a informací z proprioceptorů do CNS. Novou aktivitou se tvoří nové pohybové vzory, přičemž aktivním, pomalým a vědomým pohybem dochází k rychlejšímu zápisu paměťové stopy.
Použitím vzduchových dlah Urias můžeme docílit pozitivního vlivu na mikrocirkulaci v postižených tkáních, eutonizaci svalového napětí, centralizaci kloubů, stabilizaci kloubů s odlehčením trénované končetiny, redukci patologických projevů poškození CNS (napínacích reflexů aj.) a vlivu na senzorické vnímání. Předpokládá se i fyzická a psychická úleva postiženého segmentu a příznivý vliv na pocit strachu, např. z pádu.