jsme tu pro klienty s DG.:

 • CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
 • TRAUMATICKÉ PORANĚNÍ MOZKU
 • ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
 • PARKINSONOVA NEMOC
 • ALZHEIMEROVA NEMOC
 • SPINÁLNÍ TRAUMATA
 • POLYNEUROPATIE
 • PERIFERNÍ PARÉZY
 • AMPUTACE
 • PORANĚNÍ ŠLACH HORNÍ KONČETINY (HK)
 • POÚRAZOVÉ STAVY HK
 • TEP RAMENE
 • FRAKTURY HK
 • VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY
 • PORUCHY SMYSLOVÉ INTEGRACE
 • PORUCHY POZORNOSTI