Chůze je jeden z nejpřirozenějších pohybů, které lidské tělo může vykonávat. Je to naším základním lokomočním prostředkem, využíváme ji každý den, abychom se dostali z místa na místo. Jde o pohyb, kdy dochází k rytmickému střídání dolních končetin se souhyby celého těla. Pro někoho se ale může stát velmi bolestivou nebo se ji bude muset naučit znovu díky nějakému úrazu nebo příhodě.

Každý z nás má svojí charakteristickou chůzi, každý máme tedy jiný rytmus chůze, dobu krokového cyklu, délku kroku a rychlost chůze.

V dnešní době se mnohem častěji setkáváme s tzv. nesprávným pohybovými stereotypy, které jsou spojené se změnou těžiště. Noha by měla být správně zatížena ve 3 bodech – pata, palcový a malíkový metatars. Pokud dojde ke špatnému přenesení těžiště nebo zatížení chodidla v jiných bodech, dochází poté k nežádoucímu přetěžování ostatních částí těla. Aby k tomuto přetěžování nedocházelo, tak se využívá právě škola chůze, která se zabývá správnými pohybovými stereotypy při chůzi – tedy tím, jak správně chodit a správně zapojovat potřebné segmenty.

Škola chůze je velice obsáhlé téma – kromě samotné chůze se zaměřuje i na práci s rovnováhou a těžištěm, nácvikem stoje a sedu, nácvikem jednotlivých fází kroku a chůzí za pomocí vnější opory.

Jednotlivé fáze chůze a kroku jsou tyto:

Fáze stojná

• Dotyk paty – pata přichází do kontaktu se zemí

• Dvojí opora – okamžik dotyku obou dolních končetin

• Odraz – postupný odval chodila

Fáze kročná

• Akcelerace – zvednutí dolní končetiny po odvahu chodidla, počáteční švih

• Kmih – posun dolní končetiny vpřed

• Decelerace – natažení dolní končetiny, ukončení pohybu vpřed

Škola chůze je vhodná úplně pro každého, nevztahuje se na konkrétní diagnózy.

V naší ergoterapeutické ambulanci máme k dispozici přístroj WalkAide, který při nácviku chůze využíváme a je velice oblíbený u klientů s neurologickým či ortopedickým deficitem. Kdybyste se o něm chtěli dozvědět více, stačí kliknout na odkaz níže, který Vás přesměruje na článek přímo o WalkAide – https://www.ergoterapieplzen.cz/aktuality/walkaide/

Kategorie: Aktuality