Nastupují Vaše děti do školy? Bojíte se, že společně učivo nezvládnete? Bylo by pro Vás lepší, aby dítě bylo na tento přechod připraveno a vše probíhalo s úsměvem na tváři a v pohodě?

Pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, tak nácvik grafomotoriky je přesně pro Vás.

Grafomotorika, také jinak označována jako psaní nebo písemný projev, je souhrn všech pohybů a pohybových aktivit, které se uskutečňují během provádění jakékoli grafické činnosti (psaní, kreslení, rýsování, malování, obkreslování, …). Tyto pohyby se rozvíjí individuálně v průběh života. Při postupném zkoordinování rukou a očí dochází ke stále větší motivaci dítěte něco tvořit nebo ztvárnit. Dítě poté začíná objevovat všechny možné nástroje a pomůcky, díky kterým je schopno se kreativně vyjádřit. Kvalita tohoto projevu se v průběhu dětství zdokonaluje, dojde k uvolnění ruky a soustředěnosti na činnost, dítě tedy prožívá uspokojení.

Mimo samotný grafický projev do grafomotoriky spadá i úchop nástroje (pera, tužky, štětce, …), pomocí kterého konkrétní činnost provádíme. Držení psacího nástroje se může jevit jako úplně běžná a lehká věc, ale pro někoho to tak vůbec být nemusí. To, abychom udrželi tužku v ruce, vyžaduje aktivitu drobných svalů ruky, kterým ke správnému úchopu dopomůže ještě souhra očí a používané ruky.

Jako je potřebné při psaní správně uchopit pero, tak musíme zaujmout i správnou pozici těla, kterou přizpůsobujeme dané grafomotorické aktivitě. Nejčastěji to bývá sed, stoj, leh na břiše a na zádech. Celková poloha těla totiž ovlivňuje pohyblivost a stabilitu horní končetiny, kterou při aktivitě využíváme.

Kategorie: Aktuality