Autismus je atypický způsob vnímání, nahlížení a prožívání světa. Je to odlišný vývoj a fungování mozku a centrální nervové soustavy – vývoj neprobíhá dle pomyslné normy. Spousta lidí nepovažuje autismus za nemoc, ale pouze za odlišné myšlení, vnímání a prožívání mající svá specifika, která ale mohou způsobit obtíže v každodenním životě. 

Autističtí jedinci si díky komplikovanějším procesům mozku potřebují najít k věcem vlastní cestu. Svět je pro ně velkým místem, kde se musí vypořádat s mnoha složitými situacemi. Každý se díky individuálním smyslovým a kognitivním potřebám vypořádává se situacemi a podněty jinak, a proto také každý potřebuje jinak dlouhou dobu a prostor pro zpracování těchto vjemů. Naším úkolem je tedy poskytnou jim potřebný čas a prostor a také důvěřovat v proces a zvláštnost, se kterou se u nich setkáme. 

U dětí se využívá kreativní hry, což je pozvolný proces, kdy je dítěti poskytnut prostor pro jeho individuální rozvoj s ohledem na potřebu času pro vyrovnání se se smyslovými a kognitivními podněty. Na první pohled si děti totiž nehrají “běžným způsobem”. Mají svůj styl hraní – rovnají hračky do řady, rozdělují je podle barev – pro ně to ale normální hra je, pomáhá jim to prozkoumat jednotlivé části než je začnou integrovat do celku velmi kreativním způsobem. Pokud je budeme nutit hrát si konkrétním způsobem, nikdy nedostanou šanci rozvíjet svou vlastní kreativitu.  

To samé platí pro pohyb. Styl, jakým se jedinci pohybují, odpovídá tomu, jak se rozvíjí a funguje jejich mozek. Je to způsob, jak regulují smyslovou a kognitivní zkušenost, což je spjato s myšlením a zpracováváním. Pokud je budeme nutit hýbat se jako neautistického jedince, nebo potlačíme jeho pohyby, omezujeme ho na možnosti rozvinutí svého plného potenciálu. 

Pro autismus je typický pojem meltdown tj. záchvat křiku. Tyto záchvaty jsou nejčastěji způsobeny přetížením – nezvládají zpracovat tolik informací najednou. V tomto případě je nutné opět jedinci poskytnout prostor, aby se naučilo regulovat svojí zkušenost. A také jim pomoci v tom, aby našli svůj vlastní způsob, jak se s přetížením vyrovnat a uklidnit se – stimming. Stimmování se může projevit houpáním se, třepáním rukou, dotýkání se věcí, štípání druhé osoby, chozením po špičkách, a tak dále. Je důležité ve stimmingu nezabraňovat. 

Vedení autistických dětí z pohledu rodiče by mělo probíhat stejně jako vedení neautistických dětí. Je jen potřeba mít více trpělivosti a pochopení. 

Naslouchejte dospělým autistům – mohli by Vám pomoci najít odpověď na to, co Vaše dítě potřebuje nebo jak k němu v určitých situacích přistupovat. 

Autisté mohou vést stejně spokojený a plnohodnotný život tak jako všichni kolem, pokud jim dokážeme utvořit vhodné podmínky. 


Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=NPDjMLZ_a6k

Kategorie: Aktuality