Senzorická integrace dle Anny Jean Ayres je metoda zaměřující se na přijímání a následné zpracování informací, které přicházejí z našich smyslů. Tato metoda má své kořeny již v 70. letech minulého století a dle výzkumů je také považována za velice efektivní. Metoda se řídí touto filozofií: „Dítě si musí zorganizovat vlastní mozek; terapeut může pouze poskytnout prostředí vedoucí k vyvolání touhy růst.” (Ayres, 1972)

Jedná se o mozkovou přestavbu do takové podoby, aby dokázal zpracovat přicházející smyslové informace, následně je uměl použít a reagovat na ně. Při tomto procesu mozek zpracovává všechny podněty z vnitřního i vnějšího prostředí. Pokud tento proces probíhá správným způsobem a mozek dokáže podněty dobře zpracovávat, tak na ně organismus poté adekvátně reaguje – např. akceptování doteku, tolerance zvuků, plynulost pohybu, orientovanost v prostředí a čase, soustředěnost na vykonávanou činnost, …


„Úspěšná integrace a organizace senzorických informací vede k adaptivním reakcím a je jimi dále rozvíjena. Než se naučíme číst, psát a počítat, v akademické situaci, musíme být schopni přiřadit význam tomu co vidíme a slyšíme, být schopni motoricky plánovat a být schopni organizovat naše chování tak dobře, abychom se mohli účastnit situace ve školní třídě. ” (Ayres, 1981)

Je to tedy velice důležitá schopnost pro proces učení a pro následný růst a rozvoj dítěte.


„Aktivní, individuálně přizpůsobené senzomotorické aktivity v kontextu hry se správně nastavenou výzvou, které se zaměřují na adaptivní reakce pro participaci v aktivitách a úkolech.“ (Schaaf,
ISIC 2018) Terapie probíhá ve speciálně upraveném prostředí, kde dochází k oslovení veškerých smyslů, což následně stimuluje dítě k pohybu a aktivitě. V takovéto místnosti je nejčastěji umístěna houpačka, závěsná síť a žebříček, balanční pomůcky, tunel na prolézání, předměty z různých materiálů a mnoho dalšího.

Senzorická integrace se využívá u těchto diagnóz:
• Autismus
• ADHD
• Poruchy učení a poruchy řeči pouze v případě prokázání přítomnosti:

  • atypické senzorické reaktivity/responzivity
  • vizuálně motorických a vizuálně konstrukčních deficitů – deficitu vestibulárně-proprioceptivního procesování
  • problému v posturální a motorické koordinaci
  • deficitu somatosenzorického zpracování, dyspraxie

Kategorie: Aktuality