Primitivní reflexy jsou takové reflexy, které se objevují v rané fází života – po narození, kdy je centrální nervová soustava (dále jen CNS) organizovaná na kmenové úrovni řízení. Každý reflex, který se řadí právě mezi tyto reflexy má časově omezenou dobu – vybavitelnost, do které by se měl objevovat, poté samovolně a postupně mizí. Pokud ale reflex přetrvává i mimo vymezené období, jedná se o patologii. Přetrvávání reflexu je způsobeno nezralostí nebo ztrátou inhibice vyšších center CNS – je tedy možné vybavit reflexy (reakce), které jsou integrované nižšími úrovněmi centrální nervové soustavy. Což v nadcházejícím vývoji může způsobit řadu problémů, jako je např. špatná jemná motorika, špatná artikulace, hypersenzitivita, … 

Vyšetřování primitivních reflexů je nedílnou součástí sledování motorického vývoje dítěte. Jejich ne/vybavitelnost ukazuje na zralost CNS a tedy i její patologické odchylky. Terapeut dítě uvede do konkrétní polohy a sleduje, jak dítě reaguje a poté je z toho schopen odvodit, jak se dítě bude chovat při spontánním motorickém projevu a jaké reflexy u dítěte vyvolá, nebo jestli budou vyhaslé. Hodnotí se tedy, jak jsou reflexy výbavné v konkrétním období, intenzita a kvalita odpovědi.

Mezi primitivní reflexy řadíme:

 • Moro reflex
 • Sací reflex
 • Hledací reflex 
 • Fenomén loutky
 • Babkinův reflex 
 • Galantův reflex 
 • Úchopový reflex na ruce
 • Úchopový reflex na noze
 • Suprapubický reflex
 • Zkřížený extenční reflex
 • Vzpěrnou reakci horních končetin 
 • Vzpěrnou reakci dolních končetin 
 • Chůzový automatismus 

Primitivní reflexy ale nelze vnímat pouze jako izolovaný systém vývoje CNS. Vždy je třeba hledět na posturální aktivitu a reaktivitu, se kterou je primitivní reflexologie velmi úzce spjata. 

Existují i patologické primitivní reflexy, mezi které řadíme:

 • Asymetrické tonické šíjové reflexy
 • Symetrické tonické šíjové reflexy 
 • Tonické labyrintové reflexy 
 • Primitivní vzpěrná reakce horních končetin
 • Reflex kořene ruky 
 • Reflexní extenze palce 

Primitivní reflexy se ale nemusí objevovat jen u dětí. Objevují se i u dospělých, pokud jsou vyšší centra CNS neaktivní – např. po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku. U centrální parézy se vyskytuje při snaze o cílený pohyb tzv. dystonická ataka, kterou spatřujeme ve vzorech primitivní reflexologie. V tomto případě je úkol terapeuta facilitovat (provokovat) vyšší centra CNS. 

Kategorie: Aktuality