Co si představit pod pojem kognitivní rehabilitace?

Kognitivní rehabilitace se zaměřuje na trénink kognitivních funkcí. Díky těmto funkcím dokážeme vnímat svět kolem sebe, reagovat a jednat, řešit problémy, ukládat a zpracovávat informace, učit se a tak dále. Umožňují nám vykonávat aktivity, které děláme každý den úplně automaticky.

Mezi tyto funkce se řadí:

 • Myšlení
 • Řeč
 • Paměť
 • Pozornost
 • Vnímání
 • Porozumění řeči
 • Prostorová orientace
 • Vizuální orientace
 • Představivost
 • Exekutivní funkce (organizování, plánování, …)
 • Logické myšlení

Když dojde k porušení těchto funkcí, ať už díky úrazu, vrozené vadě, duševnímu onemocnění, získanému onemocnění nebo stárnutím, je třeba tyto funkce trénovat právě prostřednictvím kognitivního tréninku.

Trénink těchto funkcí slouží k zachování nebo zlepšení současného stavu dotyčného. Při terapiích, které jsou vedeny ergoterapeutem, se používají nejrůznější metody a techniky. Kognitivní funkce se ale dají trénovat i doma pomocí nejrůznějších her a aktivit jako je například skládání puzzlí, luštění přesmyček, sudoku a křížovky, vyhledávání konkrétních písmen nebo slov v textu, zapamatování básničky, psaní deníku, …

Kategorie: Aktuality