V návaznosti na mimořádná opatření související s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 jsme nuceni pozastavit činnost týkající se přímé ergoterapie „tváří v tvář“. Stáváme se tak součástí celorepublikové snahy o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů a tím v co možná největší míře zamezení komunitního přenosu uvedeného onemocnění.

Budeme se na Vás těšit, až se současná situace uklidní a COVID – 19 nám přestane ovlivňovat průběh našich běžných životů.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či náměty, neváhejte nás kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Všem přejeme zdraví.

Tým ErgoTeP

Kategorie: Aktuality